Er du henvist
til oss?

Hvis din tannlege har henvist deg til klinikken er det ofte grunnet tannlegen ønsker behandlingen blir vurdert og utført av spesialist i oralkirurgi og oral medisin, eller trenger tannlege med godkjenning for protetikk på trygdens regning.

Våre spesialister i oralkirurgi og oral medisin samarbeider også med spesialister og tannleger med godkjenning for implantatprotetikk utenfor klinikken.

I tilfeller hvor en har tapt tenner grunnet enkelte diagnoser/ sykdom eller ulykker får en hjelp til tannbehandling via trygden (Helfo). Denne ytelsen krever ofte at behandlingen utføres av spesialister eller tannleger som har egnet godkjenning.
Kirurgiske inngrep gir også i de fleste tilfeller rett til trygderefusjon. Se fanen trygderefusjon.

Klinikken har direkte oppgjør med Helfo. Det vil si at eventuell trygderefusjon blir trukket fra på din regning, og summen du betaler er din egenkostnad.

Mottatte henvisninger blir  registrert i vårt journalsystem.

Henvisningen inneholder en beskrivelse av ønsket behandling, i tillegg gjerne en allerede stilt diagnose og hastegrad. På grunnlag av dette blir det vurdert om når vi kan tilby deg time.  For mer rutinemessige inngrep, som f.eks fjerning av visdomstenner uten betennelsestilstander, kan det være noe ventetid for å komme til her.

Du vil så bli kontaktet av oss for å få avtalt tid for det henvisningen gjelder. I de tilfeller hvor behandlingen synes klar vil det bli lagt med et estimat over kostnader.Eventuell refusjon blir vurdert etter behandlingen og trukket fra på din regning.
Betaling skjer ved kort eller kontanter på behandlingsdagen.

Er du  henvist til tannlege for å få ”tenner på trygd”, vil du bli kontaktet for tid til undersøkelse.  På grunnlag av undersøkelsen vil det bli laget en behandlingsplan, utarbeidet et kostnadsoverslag og anslått hva du får i refusjon fra HELFO. Tannlegene Ole Berntsen og Linh Bui, er begge godkjent for implantatprotetikk på trygdens regning.

Før kirurgiske inngrep og behandling generelt hos oss, ønsker vi et oppdatert helseskjema. Er du henvist for behandling i narkose er det særlig viktig at du gir oss ærlige og oppdaterte helseopplysninger på helseskjema.
Har du tilgang til skriver, kan du laste ned og skrive ut helseskjemaet. Så kan du i ro og mak fylle det ut hjemme, og ta det med når du skal hit.

Velkommen til oss!