Protetikk
kroner, broer og proteser

Ved manglende eller ødelagte tenner

Protetikk er kunstige erstatninger til å behandle manglende eller ødelagte tenner. Det profetiske arbeidet kan enten festes på naturlige tenner eller implantater i kjeven. Behandling med bittskinne, proteser, kroner og broer hører med i protetikken. Selve framstillingen av de kunstige erstatningene utføres av en tanntekniker.

Kroner

Ved store fyllinger, frakturer eller andre årsaker til at store deler av den naturlige tannkronen er borte kan og bør dette erstattes med en krone. Den gjenstående tannen blir tilslipt, deretter tas det et nøyaktig avtrykk som sendes til en tanntekniker for fremstilling etter tannlegens spesifikasjoner. I mellomtiden får du tilpasset en midlertidig krone inntil den permanente kronen kan settes sementeres (tar vanligvis 1-3 uker).

Kronetyper

Metallkeramisk krone: Dette er en kronetype med en indre kjerne av metall og en ytre del i keramikk. Tradisjonelt har dette vært den oftest benyttede krone på grunn av sin styrke og varighet, men ulempen kan være at den er noe mindre estetisk tilfredsstillende på fronttenner. MK kroner lages derfor oftest på jekseltenner som har stor belastning.

Helkeramisk krone: Det finnes veldig mange typer keramer som benyttes til å lage tenner, fra svært gjennomskinnelige, høyestetiske keramer til bortimot uknuselige kjerne-keramer. De gjennomskinnelige keramer har høye estetiske egenskaper, men lavere hardhet slik at de tåler mindre belastning, og det motsatte gjelder for kjerne-keramene. Mange ganger benyttes de derfor i kombinasjon for at det skal oppfylle både de mekaniske og estetiske funksjoner.

Gullkrone: Den absolutt mest varige kronen som benyttes ved ekstra store belastninger.  Gullet som benyttes til å lage tenner har en veldig høy strekkfasthet slik at den ikke frakturerer selv ved store belastninger.

shutterstock_271611902

Broer

shutterstock_1039367221

Denne behandlingen benyttes hvor en eller flere tenner mangler, og nabotennene som står igjen kan benyttes som forankring til å lage en sammenhengende konstruksjon (derav utrykket bro – på grunn av hengeleddet som erstatter den tapte tannen). Tennene som skal bære brokonstruksjonen tilslipes og framstillingsprosessen er mye den samme som for kroner. Ettersom pilar tennene i brokonstruksjonen skal tåle belastningen både på seg selv og hengeleddene kreves det at de er i rimelig god stand. Hvorvidt tennene egner seg som bropilarer er en nøye vurdering som gjøres av tannlegen i forkant av behandlingen. I de tilfeller der nabotennene ikke er egnede og/eller når nabotenner ikke eksisterer så kan det benyttes implantater til å for å bære den protetiske konstruksjonen.

Tannproteser

Tidligere erstattet man ofte tannløse kjever med tannproteser (gebiss). Behandlingen er like aktuell, selv om en har flere behandlingsalternativer i dag.

En tannprotese lages etter å ha tatt avtrykk av den tannløse kjeven. Med utgangspunkt i avtrykket lages det en base i plastakrylat hvor protesetennene kan festes. Det kan lages helprotese for å erstatte alle tennene i en kjeve, eller en delprotese dersom den kun skal erstatte noen tenner.

Det er også mulig å få festet proteser på implantater. Dette er en god løsning for pasienter som har lite kjevekam/beinfeste og som har problemer med at protesen sitter løst. Den er også en god løsning for pasienter med dårlig motorikk fordi den avtagbare protesen er lettere å rengjøre i forhold til en stor brokonstruksjon.

Tannprotese bro