Tann­behandling i
narkose

Sammen med anestesileger og anestesisykepleiere utfører vi tannbehandling og oralkirurgiske inngrep under generell anestesi

Narkose

For de som har sterk grad av tannlegeskrekk, eller av andre grunner har unngått tannbehandling over lang tid, har gjerne behandlingsbehovet steget så mye at bare tanken på alt som gjøres, gjør det stadig verre å søke hjelp.

Vi har utviklet godt samarbeid med anestesileger og anestesisykepleiere som kommer til klinikken og gir oss muligheten for å utføre tannbehandling og oralkirurgiske inngrep under generell anestesi – det vil si mens pasienten ligger i narkose.

Da det ligger mye forberedelser i planlegging og gjennomføring av narkosebehandling, skal kostnaden for narkosen betales på forhånd. Kostnaden for tannbehandlingen betales samme dag som behandlingen blir utført.

Narkose

VIKTIG!
Vi trenger nøyaktige helseopplysninger og avklart helsestatus før narkosebehandling. Har du kroniske sykdommer, sykelig overvekt, rusbruker under behandling (LAR) eller har hatt komplikasjoner med tidligere narkose – GI OSS BESKJED.

Betingelser for behandling i narkose:

Stavanger Tann- & Kjeveklinikk har satt følgende betingelser for behandling i narkose.

1. KONSULTASJON HOS TANNLEGE OG/ELLER ORALKIRURG. Her planlegges og avtales behandlingen i samråd med pasienten. Kostnadsoverslag utarbeides og a-konto faktura gis med pasienten.

NB! Helseskjema må leveres med fullstendig personnummer og gjennomgås med tannlege og/eller oralkirurg. Enkelte diagnoser og tilstander krever ekstratiltak og er viktig at vi får beskjed om.

2. KOSTNADEN FOR NARKOSE SKAL VÆRE FORHÅNDSBETALT. Først etter at innbetalingen er registrert kan det avtales behandlingstidspunkt. Faktura betales til kontonr: 3260.13.03506. Merk med navn på pasient.

3. Timeavtale avtales. Du må VÆRE TILGJENGELIG FOR OSS HELE DAGEN da det kan bli forskyvninger i behandlingstidspunkt feks ved sykdomsavbud osv.

4. Betaling for utført tannbehandling betales samme dag etter at behandlingen er utført.

Det blir gitt egen info for faste og forholdsregler i forbindelse med narkosebehandling.

Eventuelle spørsmål rettes til Stavanger tann-& Kjeveklinikk as på telefon: 51 53 01 99 eller e-post: post@stavangertann.no.

Informasjon til pasienter før narkosebehandling:

  • Generell anestesi gis av anestesilege i samarbeid med anestesisykepleier.
  • Både smertestillende (remifentanil) og sovemiddel (propofol) gis intravenøst via en nål (veneflon) i en blodåre på hånden. Du vil få en maske til å puste i som tilfører ekstra oksygen.
  • Innsovingen skjer i løpet av 1-2 minutter. Du vil sove i en behagelig drømmesøvn mens vi behandler deg.
  • Oppvåkning skjer i løpet av en 5 minutters periode etter at vi slutter å gi anestesi. Du kan normalt forlate klinikken etter 1 times tid. Kvalme er uvanlig etter narkose hos oss, men du vil føle deg kald og ha skjelvinger.
  • Selv om du føler deg helt «edru» kort tid etter behandlingen, kan du ikke kjøre bil eller lignende de første 24 timer etter narkoseslutt. Vi anbefaler også at du har tilsyn det første døgnet.
  • Lokal anestesi benyttes i tillegg under behandlingen. Får du utført større inngrep får du med resept på smertestillende du kan benytte i perioden etterpå.

Fasteregler MÅ overholdes før planlagt narkose.

Man skal IKKE INNTA FAST FØDE de siste 6 timer før narkose.
Man skal IKKE INNTA FLYTENDE VÆSKE de siste 2 timer før narkose.